Sikkerhed og sundhed

Hos os er sikkerhed og sundhed en vigtig del af vores hverdag, både for vores medarbejdere, men også for vores kunder. Vi sikrer os altid, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med dansk lov, samt at valget af produkter og arbejdsmetoder har mindst mulig påvirkning på helbredet.

Derfor kan det i sjældne tilfælde ske, at vi må afstå fra opgaver, hvis vi mener at disse ikke kan løses sikkerhedsmæssigt forsvarligt, i overensstemmelse med god byggeskik eller overtræder dansk lovgivning.

Støv, støj og hånd/armvibrationer

Støv på byggepladsen er ofte et stort og alvorligt problem. Nyere forskning viser at der er sammenhænge mellem lungesygdommen KOL og arbejde i støvede miljøer. Derfor har vi altid som mål, at forebygge og begrænse støvdannelse og støvpåvirkninger på byggepladsen mest muligt.

Støj og vibrationer er stadig et væsentligt problem i byggebranchen. Derfor forsøger vi løbende at indfører nye arbejdsmetoder og maskiner, for at imødekomme de støj- og vibrationsgener vores medarbejdere dagligt oplever.

MI-indhold i maling

MI er et konserveringsmiddel der blandt andet anvendes i malinger, kosmetik og vådservietter, så produkterne ikke rådner. Der er gennem de seneste år kommet flere MI allergikere, men for langt de fleste mennesker er koncentrationen af MI så lav, at de ikke i sig selv kan udløse en allergisk reaktion. Er I bevidste om at I er allergiske overfor MI, finder vi gerne en løsning sammen. Vi benytter kun produkter der overholder de af EU fastsatte grænseværdier.