Timepriser

På timebasis fakturerer vi 400,00 kr. inkl. moms pr. time. for malerarbejde. Vi afregner kun i hele timer.
Dertil kommer et administrationstillæg på 250,00 kr. inkl. moms pr. sag; uanset antal timer, samt en evt. parkeringsafgift.
Vi fakturerer som minimum for 2 timer + administrationstillæg + evt. parkeringsafgift.

Overslagspris/Fastpris

Vi bestræber os altid på at finde en fast pris til jeres projekt, så I ved hvad projektet løber op i, i kroner og øre. Det kan dog ske at der er opgaver der er svære at beregne på forhånd. Dette kan eksempelvis være nedskrabning af tapet, hvor det kan være svært at anslå et timeforbrug på forhånd. Her vil der i tilbuddet fremgå en overslagspris, som aldrig uden jeres accept, vil overstige 15% af overslagsprisen.

Uforudsete udgifter

Det er altid en god idé, at afsætte 10-15% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter. Dette er tilfælde hvor det ikke er muligt at besigtige bygningsdelen inden vi afgiver vores tilbud og dermed kan støde på ting, vi ikke har kunne forudse. I andre tilfælde hvor vi erfaringsmæssigt ved vi kan støde på problematikker, vil disse fremgå af tilbuddet som forbehold, hvor der kan opstå en merudgift.

Parkeringsafgifter

I områder hvor der betales for parkering, beregner vi en overslagspris ud fra den takst, der gælder i den aktuelle parkeringszone. Vi forsøger altid at holde i den billigste zone, men vil ikke bruge for lang tid på at lede efter parkering, da vi hellere vil bruge tid på at løse jeres opgave. Ved timelønsarbejde faktureres ud fra de forbrugte timer.

Betaling

Ratebetaling

På større projekter med en tilbudspris på 75.000,00 kr. inkl. moms og der over eller projekter med en stor udgift til materialer, forfalder betalingen i rater.
Ved dyre materialer betales første rate, når disse leveres og dækker selve materialeprisen.
Ved store projekter aftales en ratebetalingsplan. Har vi eksempelvis færdiggjort 20% af et projekt, fakturerer vi et beløb, svarende til 20% af tilbudsprisen. På den måde kommer I aldrig til at betale for mere end det arbejde der er udført.

Betalingsbetingelser

Vores betalingsbetingelser for privatkunder er 8 dage netto. Når arbejdet er udført, gennemgår vi sammen det udførte arbejde, så vi sikre os, at I er tilfredse inden vi sender en faktura.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget har ændret sig i 2016-2017. Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for håndværksydelser med et grønt sigte. Fradraget omfatter kun arbejdsløn og skal stå på skats liste over godkendte ydelser.

For malerydelser er dette:
Maling af vinduesrammer (udvendigt)
Maling af døre (udvendigt)
Maling af ydervægge (udvendigt)

Forefindes der bly i malingslagene er fjernelsen af den forurende bygningsdel fradragsberettiget. Særlige regler gælder på området.

Se mere på skats hjemmeside